next up previous
Next: Über dieses Dokument

Computeralgebra in Lehre, Ausbildung und Weiterbildung
26.-28. April 2000,
Schloss Thurnau
Anmeldungen

Anton Betten
Universität Bayreuth
Lehrstuhl Mathematik II
Anton.Betten@uni-bayreuth.de
Tel: 0921 / 55 - 33 84
Stand: 25.04.2000

E = Einzelzimmer D = Doppelzimmer

Schloß
Name email
1 Anton Betten Anton.Betten@uni-bayreuth.de E 25-28
2 Dietrich Pohlmann d.pohlmann@gmx.de E 25-29
3 Hans-Wolfgang Henn wolfgang.henn@mathematik.uni-dortmund.de E 25-28
4 Stephan Griebel s-griebel@ti.com E 26-28
5 Bernhard Kutzler kutzler@eunet.at E 25-27
6 Jörg Klingenberg joerg.klingenberg@t-online.de E 26-28
7 GŁnter Törner toerner@math.uni-duisburg.de E 26-28
8 Kurt Klaner kurtklaner@compuserve.com E 25-28
9 Bernd Heinrich Matzat matzat@iwr.uni-heidelberg.de E 26-28
10 Herr Stenten-Langenbach Stenten-Langenbach@t-online.de E 25-29
11 Hans-Georg Weigand hans-georg.weigand@math.uni-giessen.de E 26-27/8
12 Leo Klingen E 25-28 Zug
13 Karel Tschacher karel.tschacher@t-online.de E 26-28
14 Claudia Skilich c-skilich@ti.com E 25-28 PkW

Antikhaus
Name email
1 Adalbert Kerber kerber@uni-bayreuth.de E 25-28
2 Wolfram Koepf koepf@mathematik.uni-kassel.de E 25-29
3 Heiko Knechtel HKnechtel@aol.com E 26-28
4 Konrad Rudert Konrad.Rudert@ohm-gymnasium.de E 26-28
5 Walter Kinkelin Walter.Kinkelin@km.kv.bwl.de E 26-28
6 Robert Schäfer info@lernen-experimental.de E 25-29 Zug

Appartmenthaus am Schloßsee
Name email
1 Götz Bieber goetz.bieber@plib.brandenburg.de E 26-28 Zug
2 Wilhelm Weiskirch W.Weiskirch@t-online.de E 26-28
3 Heinz Schumann schumann@ph-weingarten.de E 27-28

Fränkischer Hof
Name email
1 Wolfgang Pröpper w.proepper@wpro.franken.de E 26-28
2 Hans-Gert Gräbe graebe@informatik.uni-leipzig.de E 26-28
3 Alois Einhauser alois.einhauser@isb.bayern.de E 26-28
4 Karl-Heinz Keunecke kh@keukiel.netzservice.de E 25-28
5 Michael Schmitz Michael.Schmitz@mathematik.uni-jena.de E 26-28
6 Rolf Reimer Rolf.Reimer@lehrer1.rz.uni-karlsruhe.de E 25-28
7 Ariane Alpmann Ariane.Alpmann@initiatived21.de E 25-27
8 Nikolaj Tchopchits kragler@fh-weingarten.de (bereits privat reserviert) E 25-28 PkW
1 Detlev Kirmse kirmse@zs-augsburg.de D 25-28
2 Frank Schumann Frank.Schumann@math-college.de D 26-28 mit
Jens Carl Jens.Carl@math-college.de

Goldener Anker, Kasendorf
Name email
1 Jürgen Wagner wagner.comenius@t-online.de E 25-28 Zug
2 Helmut Heugl hheugl@netway.at E 25-28 PkW
3 Andreas Meißner E 26-28 PkW
4 Frank Postel frankp@mupad.de E 25-27 PkW
5 Günter Schmidt schmidtg@mail.uni-mainz.de E 26-28 PkW
6 Reinhard Raake raake@paetec.de E 26-28 PkW
7 Hubert Bossek bossek@paetec.de E 25-28 PkW
8 Gert-Dietrich Schmidt g-schmidt@paetec.de E 25-28 PkW
9 Hans-Juergen Dobner dobner@tic.mathematik.uni-kl.de E 26-27 PkW
10 Andreas Krause a-krause2@ti.com E 26-27
11 Gosia Brothers gbrothers@ti.com E 26-27
12 Bob Pospick bpospick@ti.com E 26-27
13 Dave Stone dstone@ti.com E 26-27
14 Wolfgang Moldenhauer WMoldenhauer@Thillm.Thueringen.de E 26-28 PkW
15 Willi Lichtenberg Wlichtenberg@lisa.mk.lsa-net.de E 26-28
16 Andrea Graf graf@casio.de E 26-27 PkW
17 Sandra Diekmann diekmann@casio.de E 26-28 PkW
1 Wolfgang Lindner LindnerW@t-online.de D 26-28 PkW
2 Oliver Kluge kluge@sciface.com D 25-27 PkW

Ralf Scholl (Skills Online, Heidelberg) E 26-27
next up previous
Next: Über dieses Dokument

Anton Betten
Tue Apr 25 12:48:20 CEST 2000